Het Resultaat

     

Uw zorgen uit handen

Vanaf het moment dat u contact met ons opneemt, nemen wij direct zorgen uit handen. Wij onderzoeken allereerst wie er aansprakelijk is. De ene keer ligt dit eenvoudig. Maar soms moet er een lange weg worden afgelegd voordat de aansprakelijkheid door de veroorzaker of diens verzekeraar wordt erkend, zeker in het geval een rechter zich moet buigen over de zaak omdat de wederpartij haar aansprakelijkheid betwist. En zoals bekend staan ook verzekeringsmaatschappijen doorgaans niet te popelen om tot schadevergoeding over te gaan.

Nadat de aansprakelijkheid van de wederpartij is aangetoond, wordt overgegaan tot de begroting van de schade. Daarbij wordt door ons niet alleen de schade begroot zoals die u tot dan toe hebt geleden, maar vooral ook worden de inkomsten geraamd die u in de toekomst zult derven. Daarbij valt vooral te denken aan verlies van inkomen en pensioenschade. Natuurlijk worden ook alle andere schade en kosten geclaimd en wordt smartengeld gevorderd. 

In het geval dat u uw werk niet meer kunt verrichten, concentreren wij ons op re-integratie in passend werk. Uiteindelijk wil niemand ‘thuis op de bank’ blijven zitten. ArbeidsletselAdvocaten zoekt dan, bij het bepalen van uw schade, altijd naar een zorgvuldige balans tussen vergoeding "in natura" en een geldbedrag. Ons doel is om "eruit te halen wat erin zit". Als slachtoffer van letselschade heeft u volgens de Nederlandse wet immers recht op volledige schadevergoeding. U hoeft dus niet met minder genoegen te nemen.

Lees meer over het claimen van een schadevergoeding

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00