Het Resultaat

     

Smartengeld

Smartengeld is vergoeding voor immateriële schade en is verschuldigd naast vergoeding voor uw financiële (materiële) schade. Het is een vergoeding voor de geleden smart door het letsel, een vergoeding voor de pijn, ellende, verdriet en verminderde levensvreugde dat u heeft als gevolg van het letsel.

Smartengeld is niet alleen verschuldigd bij lichamelijk letsel, maar kan zeker ook verschuldigd zijn bij psychisch letsel. Vaak genoeg maken wij mee dat het slachtoffer niet alleen lichamelijk verwond is geraakt, maar ook geestelijke problemen is gaan ervaren door het ongeval, zoals een depressie of een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

De hoogte van het smartengeld hangt onder meer af van de aard en ernst van het letsel, de klachten en beperkingen die het slachtoffer heeft, of het letsel tijdelijk of blijvend is, de gevolgen voor het leven van het slachtoffer waaronder de mogelijkheid om zijn beroep nog uit te oefenen en/of zijn hobby’s, etc.

In de letselschadepraktijk stellen rechters en advocaten het smartengeld vast door te kijken naar vergelijkbare slachtoffers en letsel in eerdere rechtszaken. Dit is niet eenvoudig: zelden wordt exact hetzelfde slachtoffer met exact hetzelfde letsel met exact dezelfde gevolgen aangetroffen als bij u het geval is. En bovendien blijken rechters in vergelijkbare zaken verschillende bedragen aan smartengeld toe te kennen. Op basis van onze deskundigheid en jarenlange ervaring met letselschadezaken kunnen onze advocaten meestal een goede inschatting maken van het smartengeld waarop u aanspraak kunt maken. En daarbij gaan zij natuurlijk voor het maximale resultaat!

Wat onze cliënten over ArbeidsletselAdvocaten zeggen?

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00