Het Resultaat

     

Pensioenschade 

Langdurige en blijvende arbeidsongeschiktheid kunnen niet alleen leiden tot een grote inkomensterugval tot uw pensioenleeftijd. Deze inkomensterugval kan ook leiden tot verlies aan opbouw van pensioen en daarmee op de hoogte van uw pensioen. Er is dan sprake van pensioenschade, die soms erg substantieel kan zijn. 

Deze schade ontstaat doordat uw werkgever niet langer meer bijdraagt aan de opbouw van uw pensioen en/of doordat u zelf niet langer meer hieraan kunt bijdragen. Door het wegvallen van pensioenopbouw kunt u ook fiscale voordelen missen. Soms kunt u ten gevolge van uw arbeidsongeschiktheid aanspraak maken op premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw. Maar ook dan kan sprake zijn van pensioenschade! Bij deze opbouw worden salarisstijgingen vaak niet meer meegenomen, terwijl de opbouw soms maar gedeeltelijk is.

In de letselschadepraktijk komt het nogal eens voor dat de pensioenschade bij wijze van schatting wordt benaderd. Dit leidt bijna altijd tot onvolledige schadevergoeding. Wij van Arbeidsletsel Advocaten vinden echter dat u als slachtoffer een zorgvuldige benadering verdient van uw pensioenschade. 

Deze benadering vergt gedegen onderzoek van de pensioenregelingen die op u van toepassing zijn. Ook moet rekening worden gehouden met allerhande snel veranderende wetgeving op dit gebied, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd. Soms raadplegen wij hiervoor een pensioendeskundige. In ieder geval laten wij vervolgens een rekenbureau uw pensioenschade tot achter de komma uitrekenen.

Dus ook juist aan uw pensioenschade besteden wij uitdrukkelijk aandacht. En hiervoor stellen wij graag onze expertise en ons netwerk van pensioendeskundigen en rekenbureaus ter beschikking

Wat onze cliënten over ArbeidsletselAdvocaten zeggen?

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00