Het Resultaat

     

Inkomensverlies (Verlies arbeidsvermogen)

Wanneer u door uw letsel arbeidsongeschikt raakt en niet meer (volledig) kunt werken, krijgt u te maken met inkomensverlies. Uw financiële schade kan dan omvangrijk zijn. Zeker omdat onze sociale zekerheid tegenwoordig maar een beperkt vangnet biedt. U heeft er dan het grootste belang bij om tijdig uw verlies aan verdienvermogen te claimen. Onze advocaten helpen u hier graag bij.

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid krijgt u op een gegeven moment niet meer uw volledige loon doorbetaald. Ook kunt u verdiensten uit overwerk mislopen of bijvoorbeeld een ploegen- of onregelmatigheidstoeslag. Uitzendkrachten worden meestal direct met een inkomensterugval geconfronteerd. Wanneer u een vast arbeidscontract heeft dreigt bij langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid ontslag wegens ziekte. U bent dan aangewezen op een WIA- of een WW-uitkering en na verloop van tijd eindigen deze uitkeringen ook. 

Langdurige en blijvende arbeidsongeschiktheid kunnen ertoe leiden dat u nooit meer op uw oude inkomensniveau werkt. Het kan hierbij gaan over tientallen jaren waarin een grote inkomensterugval kan ontstaan waar u nooit meer bovenop geraakt. Wij vinden het onze missie om dit inkomensverlies te claimen. 

Het berekenen en vorderen van dit verlies van verdienvermogen tot aan uw pensioenleeftijd, en van uw pensioenschade vanaf uw pensioenleeftijd, vereist een grote expertise. Zowel uw hypothetische inkomenssituatie zonder ongeval als uw toekomstige inkomenssituatie na het ongeval moeten in beeld worden gebracht. Gemis aan cao-loonsverhogingen, aan doorgroeimogelijkheden en gemis aan carrièrekansen worden meegenomen. Aanspraken op WIA-, WW- of andere uitkeringen worden bepaald. Het hanteren van een rechtvaardige rekenrente is van het grootste belang. Nadat de uitgangspunten zijn bepaald schakelen wij op kosten van de aansprakelijk partij een rekenbureau in dat tot achter de komma uw inkomensschade berekend. 

Bij deze begeleiding van uw letselschadezaak is specialistische kennis nodig van onder meer het schadevergoedingsrecht, sociale zekerheid en arbeidsrecht. Verder is een netwerk van rekenbureaus, arbeidsdeskundigen en pensioendeskundigen noodzakelijk. Ons kantoor stelt deze expertise graag tot uw beschikking.

Wat onze cliënten over ArbeidsletselAdvocaten zeggen?

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00