ArbeidsletselAdvocaten

     

ArbeidsletselAdvocaten

Specjaliści ds. szkód osobowych i prawa pracy

Jesteś osobą poszkodowaną w wypadku przy pracy?
Wypadek przy pracy może mieć ogromny wpływ na życie.
Pojawiają się wówczas różne wątpliwości, na przykład:
Czy nadal będę mógł/mogła pracować? Jak będzie przebiegać reintegracja zawodowa w czasie choroby? Czy nadal będę otrzymywać wynagrodzenie? Czy mogę dochodzić odszkodowania z powodu mniejszych zarobków? Ponoszę różnego rodzaju koszty, czy mogę dochodzić ich pokrycia?

Kancelaria ArbeidsletselAdvocaten może Państwu pomóc zarówno udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące choroby, reintegracji i zwolnienia, jak i dochodząc kompensaty szkód osobowych na skutek wypadku przy pracy. Arbeidsletsel Advocaten specjalizuje się w szkodach osobowych i prawie pracy.

Nasze usługi
Gdy skontaktują się Państwo z nami, możliwie szybko umawiamy sie na spotkanie.
Badamy, kto odpowiada za Państwa wypadek przy pracy i w razie konieczności kontaktujemy się z Inspekcją Pracy. Następnie możliwie najszybciej pociągamy do odpowiedzialności odpowiedzialną stronę, np. pracodawcę lub jego towarzystwo ubezpieczeniowe.

Gdy strona uzna odpowiedzialność, zgłaszamy roszczenia odszkodowawcze.

Szkody, które należy uwzględnić, to między innymi:

  • koszty leczenia,
  • utrata wynagrodzenia, zarobków z tytułu nadgodzin i emerytury,
  • utrata dodatkowych dochodów,
  • kompensata z tytułu osobistej pielęgnacji lub pomocy domowej,
  • zadośćuczynienie (kompensata za obrażenia, utratę radości życia na skutek wypadku).

Zawsze wzywamy doradcę medycznego, który doradza nam w sprawie odniesionych obrażeń, abyśmy mieli jasny obraz urazów poniesionych przez Państwa na skutek wypadku. Jest to bardzo ważne dla wysunięcia roszczeń dotyczących przyszłych szkód. 

Gdy stanie się jasne, że powrót do dotychczasowej pracy jest niemożliwy, zapraszamy eksperta ds. reintegracji zawodowej, aby pomógł Państwu w wybraniu innej pracy. Można to zrobić poprzez przeszkolenie do innego zawodu i/lub poszukanie nowego pracodawcy. Krótko mówiąc, zajmowanie się szkodami osobowymi to coś więcej niż tylko wysunięcie roszczeń odszkodowawczych.

Specjalista
Kancelaria ArbeidsletselAdvocaten to zespół wyspecjalizowanych adwokatów z długoletnim doświadczeniem. Oferujemy wyjątkowe połączenie wiedzy i doświadczenia w obszarze szkód osobowych, przepisów dotyczących odpowiedzialności, reintegracji zawodowej i prawa pracy. Reprezentujemy interesy osób poszkodowanych w całej Holandii i dysponujemy siecią ekspertów medycznych i ds. reintegracji zawodowej.

Koszty pracy kancelarii ArbeidsletselAdvocaten musi pokryć odpowiedzialna za wypadek druga strona. Wynagrodzenie nie jest zatem wypłacane kosztem Państwa osobistej szkody. Gdy ocenimy, że druga strona nie uzna odpowiedzialności, informujemy o tym Państwa i razem ustalamy, jak płacone będą koszty. Jeśli kwalifikują się Państwo do finansowanej przez państwo pomocy prawnej, złożymy za Państwa stosowny wniosek.

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00