Letsel en letselschade

     

Wat is letsel?

Onder letsel verstaan we zowel lichamelijk- als psychisch letsel. Bij onze zaken komen we allerlei vormen van lichamelijk letsel tegen zoals breuken, amputaties, oog- of gehoorbeschadiging, whiplash, dwarslaesie, etc. Maar daarnaast ook psychisch letsel, zoals depressiviteit of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Wanneer dit letsel leidt tot (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid en dus een "aantasting van uw vermogen" om met arbeid uw inkomen te verdienen, spreken we over arbeidsletsel

Wat is letselschade?

Als gevolg van uw letsel zult u meestal ook financiële schade leiden. U betaalt medische kosten, eigen risico en bijdrage zorgverzekering, reiskosten, etc. Ook kunt u behoefte krijgen aan persoonlijke verzorging, vervangende huishoudelijke hulp, hulp bij het onderhoud van uw huis en tuin, aanpassing van uw woning, vervangend vervoer, etc. Bij (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid lijdt u schade in uw inkomen, tijdelijk of definitief. Er ontstaan conflicten over re-integratie of uw arbeidsongeschiktheid, er dreigt ontslag en u wordt aangewezen op een uitkering. 

Schadevergoeding en re-integratie

Wij zorgen ervoor dat u uw letselschade vergoedt krijgt, dat u alle hulp krijgt bij uw arbeidsrechtelijk conflict én dat u zonodig wordt geholpen bij re-integratie naar passend werk. Ons gedreven team van gespecialiseerde advocaten heeft al ruim 60 jaar ervaring in letselschade en arbeidsrecht. Een garantie voor deskundigheid, betrokkenheid en daadkracht.

Vertel ons uw verhaal?

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00