Letsel en letselschade

     

Overlijden en nabestaanden

Een dodelijk ongeval of dodelijke ziekte is voor u als nabestaande(n), familie en vrienden een zeer ingrijpende gebeurtenis. Het overlijden zal vooral en eerst een emotionele en droeve fase in uw leven inleiden, die kort na het ontvallen van uw naaste moeilijk vatbaar is en die u zult moeten verwerken. Juist in een periode dat u als nabestaande(n) hier emotioneel eigenlijk niet toe in staat bent wordt u ook geconfronteerd met diverse financiële en praktische zaken die geregeld moeten worden.

Voor u als echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonende, als kind van de overledene, of als derde die door de overledene werd onderhouden, heeft het overlijden verstrekkende financiële gevolgen omdat de inkomsten uit arbeid en daarmee dit onderhoud van de ene op de andere dag wegvallen en helaas ook nimmer meer zullen terugkeren. De meeste lasten zullen echter – en soms voor altijd! - blijven doorlopen, zoals hypotheek of huur en onderhoud van de woning, nutsvoorzieningen, kosten van kleding en voeding, geneeskundige kosten, studiekosten van de kinderen, etc, etc. Inkomsten van u zelf en/of bepaalde (pensioen)voorzieningen of verzekeringsuitkeringen welke ten gevolge van het overlijden plaatsvinden, vangen uw weggevallen levensonderhoud vaak maar gedeeltelijk op.

De aansprakelijke partij is verplicht tot vergoeding van de schade die u als nabestaande door het derven van levensonderhoud lijdt. Volledige schadevergoeding van derving van levensonderhoud betekent dat u in staat moeten worden gesteld verder te leven overeenkomstig de stand waarin u gewend was te leven. Niets meer en niets minder. Niet slechts het bepalen van deze aansprakelijkheid, maar in het bijzonder het vaststellen van de hoogte van deze schade is een complexe bezigheid en voorbehouden aan een deskundige. ArbeidsletselAdvocaten staat u als nabestaande hierin met respect en betrokkenheid bij.

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00