Letsel en letselschade

     

U heeft letsel opgelopen door het werken op hoogte of vallen

Uit cijfers van de overheid blijkt dat vallen bij werken op hoogte het meest voorkomende type van bedrijfsongeval is. Werken op hoogte schept dus werkomstandigheden waarbij het risico op bedrijfsongevallen relatief hoog is. Gedacht kan worden aan ongevallen waarbij het slachtoffer tijdens het werk op daken komt, in de onmiddellijke nabijheid komt van randen van verdiepingsvloeren, balkons en werkbordessen, of bijvoorbeeld werkzaam is op steigers, een trap of een helling. Wanneer dit type bedrijfsongeval voorkomt, is het letsel vaak serieus: 32% van alle ernstige bedrijfsongevallen komt voort uit vallen. 
 
Wanneer werk moet worden uitgevoerd op plaatsen waar gevaar bestaat voor vallen, is de werkgever verplicht een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aan te brengen. Valgevaar moet verder worden voorkomen met middelen zoals hekwerken en leuningen. Ook kan vereist zijn dat een vangnet aanwezig is. Het gebruik van een ladder als werkplek is slechts onder voorwaarden toegestaan. De opbouw, het afbreken en het ingrijpend wijzigen van een steiger mag alleen worden gedaan door werknemers met een specifieke opleiding en onder leiding van een deskundig en bevoegd persoon. Het risico op ongevallen moet zo klein zijn, dat er geen reden is om andere, veiliger middelen te gebruiken. 

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00