Letsel en letselschade

     

U heeft letsel opgelopen tijdens het werken met machines

Een grote categorie bedrijfsongevallen betreft ongevallen die plaats vinden wanneer het slachtoffer met een machine werkt – of in de directe nabijheid daarvan - en waarbij hij door de bewegende delen van die machine letsel oploopt. We hebben het dan over machines voor het bewerken en verwerken van materialen (zoals draaibanken, boormachines, zaagmachines, snijmachines, persen), machines voor oppervlaktebewerking (schaven, schuren, reinigen), voor assemblage, voor vullen of verpakken, voor transporteren (transportbanden bijvoorbeeld), grondbewerkings- en landbouwmachines, pompen, ventilatoren, compressoren, etc., etc. Dergelijke bedrijfsongevallen leiden heel vaak tot een vorm van blijvend letsel, met name amputaties. 
 
Uit onderzoek in de Metaalbewerkingssector is gebleken dat bij 30% van bedrijfsongevallen met machines de afscherming ontbreekt, bij 29% is deze wel aanwezig maar onvoldoende, bij 13% is de afscherming verwijderd of gedeactiveerd en bij 9% van dit soort bedrijfsongevallen is de afscherming door het slachtoffer bewust omzeild. 
 
Er gelden vanuit overheidswege een groot aantal voorschriften die betrekking hebben op de veiligheid voor werknemers die werken met machines. Het betreft voorschriften voor machinebeveiliging (fysieke afscherming, lock-out/tag out systeem), keuring en onderhoud van machines, voldoende informatieverstrekking aan en opleiding van de werknemers, inrichting van de werkplaats, etc.

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00