Letsel en letselschade

     

PTSS door geweld, intimidatie of ongeval

Het aantal mensen dat in het werk met geweld en intimidatie wordt geconfronteerd is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Vooral bij bedrijven in de dienstverlening en bij de overheid krijgen werknemers te maken met agressief of intimiderend gedrag door klanten of bezoekers. Geweld en intimidatie kunnen functioneringsproblemen, gezondheidsklachten en verzuim tot gevolg hebben.

Een ‘moderne’ ziekte is de Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) dat kan optreden na een (opeenstapeling van) ernstige traumatische gebeurtenis(sen). Niet voor niets komt PTSS als beroepsziekte onder andere voor bij personeel van hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulancepersoneel, bij personeel uit de publieke sector zoals baliemedewerkers of veiligheidsemployees en in de gezondheidszorg. PTSS leidt tot klachten als herbeleving van (delen) van het trauma, vermijding van aan het trauma gerelateerde personen of situaties en verhoogde prikkelbaarheid, concentratieproblemen, woede uitbarstingen en schrikachtigheid.

Een posttraumatische stress-stoornis ontstaat ook nogal eens ten gevolge van een traumatisch ongeval. Dit ongeval leidt dan niet alleen tot lichamelijk letsel maar ook tot ernstige psychische klachten en beperkingen. Een PTSS geeft in zo’n situatie vaak meer gezondheidsschade dan het fysieke letsel. Vaak genoeg heeft PTSS een langdurige periode van aantasting van uw arbeidsvermogen, en daarmee arbeidsongeschiktheid, tot gevolg, met alle negatieve financiële consequenties van dien.

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00