Letsel en letselschade

     

U heeft letsel opgelopen als gevolg van een medische fout

Naar schatting worden jaarlijks zo’n 40.000 Nederlanders slachtoffer van een vermijdbare medische fout of medische misser. Een enorm hoog aantal, zeker als je beseft dat iedere patiënt zich toch tot een arts of ziekenhuis wendt om er juist beter uit te komen en je van de artsen en ziekenhuizen mag verwachten dat zij de uiterste zorgvuldigheid in acht nemen. 

De ervaring leert dat artsen en ziekenhuizen het vaak erg moeilijk vinden om fouten toe te geven. U heeft echter recht op een zorgvuldige behandeling, zonder medische fout of misser! En wanneer dit niet het geval is geweest, zijn arts of ziekenhuis aansprakelijk voor uw schade. Als patiënt heeft u ook het recht om goed geïnformeerd te worden door uw arts. Wanneer de arts nalaat om u vóór de behandeling te informeren over de risico’s, en deze risico’s treden door de behandeling op, dat kan de arts ook aansprakelijk zijn.

Medische aansprakelijkheidszaken zijn echter niet eenvoudig. Een arts heeft immers de verplichting om zich tot het uiterste in te spannen, maar een arts kan niet de garantie geven op een goed eindresultaat. Bij een medische behandeling kunnen zich ook complicaties voordoen die niet het gevolg zijn van verwijtbaar handelen van de arts. Het menselijk lichaam kan onvoorspelbaar en onberekenbaar reageren, waarbij zelfs de meest ervaren arts machteloos staat. Wanneer vast staat dat er een medische fout is begaan, komt bovendien alleen díe schade voor vergoeding in aanmerking, die door de fout is ontstaan. Dit is niet altijd eenvoudig vast te stellen.

Voor de beoordeling of er sprake is van een medische fout schakelen wij altijd een medisch adviseur in. Zij werken op hun beurt samen met een grote diversiteit aan specialisten, zoals orthopedisch chirurgen, neurologen, internisten, verzekeringsartsen, etc., etc. Wij zorgen er voor dat uw gehele medische dossier wordt opgevraagd zodat uw zaak uiterst zorgvuldig en volledig wordt beoordeeld. 

Een gespecialiseerd netwerk en ervaring met het medisch aansprakelijkheidsrecht is noodzakelijk om het gevecht met artsen, ziekenhuizen en hun lastige verzekeraars aan te gaan. ArbeidsletselAdvocaten biedt u dit.

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00