Letsel en letselschade

     

U heeft letsel opgelopen door een ongeval met een heftruck

De Arbeidsinspectie noteerde in 2007 193 bedrijfsongevallen met hef- en magazijntrucks waarbij het aantal dodelijke slachtoffers 4 bedroeg. Het onvoldoende kijken bij het achteruitrijden blijkt de hoofdoorzaak van dit enorme aantal ongelukken met hef- en magazijntrucks. Ook beknellingen komen voor en veel vingers, enkels en voeten zijn blijvend verminkt als gevolg van aanrijdingen, verschuivende lading of ledenmaten die niet binnenboord zijn gehouden. De zorgplicht van de werkgever om dit type bedrijfsongeval te voorkomen bestaat er onder meer uit dat hij alleen heftruckchauffeurs mag inzetten die voldoende zijn opgeleid, de heftruck dient goed onderhouden te zijn, de werkplek dient veilig te zijn ingericht (scheiding heftrucks- van voetgangerszones, voldoende manoeuvreerruimte, goede zichtlijnen) en hij dient ook te zorgen voor geluidssignalering, snelheidsbegrenzing en achteruitkijkspiegels.

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00