Letsel en letselschade

     

Werken met gevaarlijke en/of toxische stoffen

Onder gevaarlijke stoffen, in het bijzonder toxische stoffen, begrijpen wij stoffen die een mogelijk gevaar opleveren voor de gezondheid van de werknemer. Stoffen die gezondheidsklachten kunnen opleveren zijn bijvoorbeeld chloor, metaaldampen, ammonia, zuren, asbest, oplosmiddelen zoals tolueen, thinner, wasbenzine, terpentine en alcohol, maar ook plantaardige stoffen zoals meel en theestof. Kenmerkend voor de risico’s van deze stoffen op het werk is dat de gevolgen vaak wel ernstig, maar niet altijd direct zichtbaar of merkbaar zijn. Blootstelling kan pas na jaren leiden tot ernstige gezondheidsklachten.

Deze gezondheidsschade kan bestaan uit aandoeningen aan de long en luchtwegen zoals beroepsastma, stoflongen, luchtwegenallergie, tuberculose, mesothelioom en kanker aan long, keel of neus. Bekend zijn verder aandoeningen van het zenuwstelsel zoals Chronische Toxische Encefalopathie (CTE) oftewel het Organisch Psycho Syndroom (OPS, schildersziekte), de ziekte van Parkinson en Perifere Neuropathie oftwel aantasting van zenuwen in handen (‘dropping hand’), armen, voeten en benen. Ook kunnen aandoeningen aan de voortplantingsorganen of aan de huid ontstaan.

Vanwege de grote risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen kent de Arbo-regelgeving hiervoor strenge voorschriften. De werkgever moet door middel van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) de werkplek en het productieproces inventariseren op mogelijke risico’s door het werken met gevaarlijke stoffen. Deze risico’s worden vervolgens geëvalueerd op basis van de gevaarseigenschappen, aard van het effect en wijze en mate van blootstelling: de werkgever moet het niveau van blootstelling meten en - indien toepasselijk – het blootstellingsniveau toetsen aan de toelaatbare MAC-waarde (maximaal aanvaardbare concentratie). In geval van risico’s moet de werkgever de blootstelling beperken of voorkomen door maatregelen aan de bron, het scheiden van mens en bron, het aanleggen van ventilatie- en afzuigsystemen en het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Tenslotte dient de werkgever de werknemer voor te lichten over de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen en de getroffen maatregelen. Ook het beschikbaar stellen van veiligheidsinformatiebladen valt hieronder.
Desalniettemin veroorzaakt blootstelling aan gevaarlijke stoffen nog regelmatig beroepsziekten. Wanneer u uw werkgever hiervoor aansprakelijk houdt, zult u moeten aantonen dat u lijdt aan een aandoening die is ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de uitoefening van uw werkzaamheden. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Slaagt u in eerdergenoemd bewijs en slaagt de werkgever niet in zijn bewijs, dan kan de werkgever aansprakelijk worden gehouden. Arbeidsletsel Advocaten beschikt over de juridische expertise en de contacten met de medische en arbeid hygiënische wereld om u als slachtoffer hierbij terzijde te staan.

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00