Letsel en letselschade

     

U heeft letsel opgelopen door een bedrijfsongeval

Gemiddeld lopen 280.000 mensen per jaar letsel als gevolg van een bedrijfsongeval op. Dit aantal laat zich eenvoudig verklaren door de miljoenen werknemers die dagelijks in potentieel risicovolle arbeids-omstandigheden werken. Letsels door snijdende en bewegende objecten, door beknelling, door uitglijden of vallen, zijn aan de orde van de dag.

Gelukkig bevat onze Arbo-regelgeving voorschriften voor de werkgever om bedrijfsongevallen te voorkomen. Regels met betrekking tot de inrichting van de arbeidsplaats en werkomgeving, verplichte veiligheidsvoorzieningen voor apparatuur zoals beschermingskappen en noodstoppen, verplichte voorlichting en instructie, verplicht gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een veiligheidshelm of gehoorbeschermer, voorschriften voor het werken op hoogte, etc.

Als een bedrijfsongeval plaatsvindt en het slachtoffer overlijdt of loopt ernstig lichamelijk of geestelijk letsel op dan moet de werkgever het ongeval op basis van de Arbo-wet direct aan de Arbeidsinspectie melden. Van zo’n ernstig letsel is sprake als het slachtoffer schade aan de gezondheid heeft opgelopen die binnen 24 uur leidt tot opname in een ziekenhuis of als de schade aan de gezondheid van (vermoedelijk) blijvende aard is, zoals amputatie en vermindering van het gezichtsvermogen.

Normaal gesproken zal de Arbeidsinspectie zo spoedig mogelijk na deze melding een onderzoek instellen. Van haar bevindingen wordt, afhankelijk van de situatie, een ongevalsrapport, een boeterapport of proces-verbaal opgemaakt. Aan de hand van dit rapport valt vaak goed vast te stellen of de werkgever in zijn Arbo-verplichtingen is tekortgeschoten en aansprakelijk is voor het ongeval.

ArbeidsletselAdvocaten treedt op voor slachtoffers van bedrijfsongevallen die hun werkgever aansprakelijk willen stellen voor de financiële schade die zij lijden: gespecialiseerd en met het doel om deze financiële last van de schouders van het slachtoffer te nemen zodat die zich kan richten op zijn herstel.

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00