Letsel en letselschade

     

ZZP-er en letselschade

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2014 waren er ruim 800.000. Werkgevers maken graag gebruik van ZZP-ers. Dit leidt immers tot meer flexibiliteit in het inschakelen van arbeidskracht, lagere kosten en minder aansprakelijkheden dan bij het aannemen van werknemers. In tegenstelling tot een werknemer bent u als zelfstandig ondernemer echter extra kwetsbaar. Wanneer u letselschade oploopt kan dat grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw bedrijf en uw inkomen. Hiervoor verwijzen wij naar "Ondernemer en letselschade". 

Wanneer u in de uitvoering van uw werkzaamheden een bedrijfsongeval overkomt, kunt u hiervoor mogelijk tóch uw opdrachtgever aansprakelijk stellen. Dit is het geval wanneer uw opdrachtgever juridisch als uw werkgever is te kwalificeren. De werkgever heeft immers een vergaande zorgplicht voor zijn werknemer. Indien u zich als ZZP-er in een met een werknemer vergelijkbare positie bevindt voor wat betreft de zorg voor de veiligheid, kunt u als ZZP-er ook bescherming ontlenen aan deze zorgplicht. Bij een bedrijfsongeval is de opdrachtgever dan toch als uw “werkgever” aansprakelijk. 

Een vereiste hiervoor is wel dat u als ZZP-er uw werkzaamheden verricht in de “uitoefening  van het beroep of bedrijf” van uw opdrachtgever. Dat betekent dat u als ZZP-er hetzelfde soort werk moet verrichten als de werknemers van uw opdrachtgever. 

ZZP-ers hebben daarom meer bescherming bij arbeidsongevallen dan vaak gedacht. Als specialist op het gebied van letselschade en arbeidsrecht, weten onze advocaten exact uw mogelijkheden te bepalen om uw opdrachtgever/werkgever aansprakelijk te stellen.

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00