Letsel en letselschade

     

Kind en letselschade

Uw kind is uw grootste zorg, uw grootste “bezit”. Wanneer uw kind een ongeval overkomt en letselschade oploopt is dit het ergste dat u kan overkomen. Letsel bij (jonge) kinderen verdient om meerdere redenen bijzondere aandacht. Niet alleen gaat het om in de knop gebroken jonge mensen die (vaak letterlijk) in één klap hun hele toekomstperspectief in rook op zien gaan. Het heeft ook onmiskenbaar een grote impact op u als ouder en de rest van het gezin. 

De letselschadeadvocaat die uw kind en u bijstaat moet daarom sterk in zijn schoenen staan. Niet alleen vanwege de emoties die bij u spelen. Extra voorzichtigheid en een lange adem is geboden omdat de blijvende gevolgen voor het kind vaak pas duidelijk worden als het kind volwassen is. Nog al eens is het pas verantwoord om als het kind meerderjarig is, de schade definitief te regelen. In de tussentijd kan er veel gebeuren in de gezondheidssituatie en het leven van uw kind. Schade die tussentijds ontstaat moet natuurlijk tussentijds vergoed worden. 

Zo komen de kosten die u als ouder maakt voor de medische behandeling en verpleging van uw  kind voor vergoeding in aanmerking. En als u er als ouder voor kiest uw kind zelf te verzorgen in plaats van deze zorg over te laten aan professionele hulpverleners, komt de hieraan bestede tijd voor vergoeding in aanmerking. Ook studievertraging van uw kind en de hieruit voortvloeiende extra studiekosten moeten vergoed worden. Wanneer uw kind door het opgelopen letsel niet meer de carrière kan doorlopen en het inkomen kan verwerven welke zonder het letsel wel haalbaar waren geweest, kan uw kind aanspraak maken op vergoeding van dit inkomensverlies. 

De wijze van begroten van deze schades is een vak apart. In het bijzonder geldt dit voor het inkomensverlies. Vooral bij jonge kinderen zijn er vaak nog weinig aanknopingspunten wat zij in de toekomst zonder ongeval zouden zijn gaan doen. Vanwege onze expertise en met hulp van arbeidsdeskundigen en rekenbureaus uit ons netwerk, is ArbeidsletselAdvocaten in staat uw kind en u hierbij op een deskundige wijze bij te staan.

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00