Letsel en letselschade

     

AOV - arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zelfstandig ondernemer kunt u geen aanspraak maken op uitkeringen op grond van de Ziektewet en de WIA. Als u arbeidsongeschikt raakt kunt u daardoor zonder inkomen komen te zitten. Om dat te voorkomen heeft u een (vaak erg dure) speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten voor ondernemers, afgekort een AOV.

Wij maken echter regelmatig mee dat wanneer de ondernemer aanspraak op uitkering maakt, er een discussie ontstaat met de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Opeens weet de verzekeraar allerlei bezwaren te bedenken om uitkering en/of premievrijstelling te weigeren:

  • uw arbeidsongeschiktheid valt niet onder de definitie van ziekte volgens de polisvoorwaarden;
  • het percentage arbeidsongeschiktheid wordt zo laag vastgesteld dat er slechts een lage of zelfs helemaal geen uitkering overblijft;
  • u heeft zich aan verzwijging schuldig gemaakt; u heeft niet alles gemeld bij het aangaan van de verzekering.

ArbeidsletselAdvocaten heeft de deskundigheid en know-how om u in deze conflicten bij te staan. Zowel buiten de rechter om als via de rechter hebben wij vaker alsnog een aanspraak op uitkering en/of premievrijstelling zeker weten te stellen. Hierbij worden wij vaak bijgestaan door experts uit ons netwerk, zoals medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen. U moet de verzekeraar wel tijdig laten weten dat u het niet eens bent met een beslissing!

Bedacht moet verder worden dat uw percentage arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door een arts en arbeidsdeskundige die beiden door de verzekeraar worden benoemd. Dat kan natuurlijk in uw nadeel uitvallen. ArbeidsletselAdvocaten weet welke artsen u wel en niet moet hebben. Wij weten welke vragen er gesteld moeten worden en welke niet, zodat u de juiste uitkering krijgt. Bij twijfel kunt u daarom beter niet de keuring door de verzekeraar afwachten maar contact met ons opnemen. 

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00