Letsel en letselschade

     

Beroepsziekte en letselschade

We spreken van een beroepsziekte wanneer sprake is van een lichamelijke of psychische ziekte of aandoening als gevolg van belasting in het werk of de werkomstandigheden. Het gaat bijvoorbeeld om huidaandoeningen, luchtwegaandoeningen, neurologische aandoeningen, gehooraandoeningen, aandoeningen aan houdings- en bewegingsapparaat, psychische aandoeningen, etc. Als slachtoffer bent u in uw werk bijvoorbeeld blootgesteld aan gevaarlijke en/of toxische stoffen, teveel lawaai en geluid, overbelasting, geweld of agressie, etc. 

De totale gezondheidsschade door werk is groot. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten schatte bijvoorbeeld voor 2013 in dat ruim 17.400 werknemers een beroepsziekte opliepen. Wij weten uit ervaring dat de gevolgen van een beroepsziekte voor u ingrijpend kunnen zijn. Onze cliënten kampen vaak met permanente gezondheidsschade, blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden zelfs. Dit leidt niet alleen tot grote emotionele schade maar ook tot grote financiële schade. 

Onze wetgever heeft gelukkig een vergaande zorgplicht op de werkgever gelegd voor een veilige en gezonde werkomgeving, juist om uw gezondheidsschade te voorkomen. Wanneer de werkgever niet kan aantonen dat hij deze zorgplicht is nagekomen is hij aansprakelijk voor uw schade. En wanneer de werkgever u heeft laten werken met gevaarlijke en/of toxische stoffen is hij zelfs aansprakelijk wanneer hij geen enkele schuld heeft. Wel moet u als slachtoffer aantonen dat uw ziekte of aandoening ook daadwerkelijk door het werk is veroorzaakt. 

De combinatie van onze deskundigheid op het gebied van letselschade en arbeidsrecht biedt de noodzakelijke juridische expertise om u als slachtoffer met een beroepsziekte bij te staan. Bovendien werken wij samen met een netwerk van medisch specialisten, van neuroloog tot psychiater, van toxicoloog tot arbeidshygiënist. Ook weten wij de weg naar diverse kenniscentra zoals bijvoorbeeld TNO Arbeid of het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen. De expertise van deze deskundigen is onontbeerlijk om zelfstandig, zonder op de verzekeringsmaatschappij te zijn aangewezen, de werkomstandigheden, uw ziekte en het causaal verband daartussen vast te stellen.

Lees meer over:

direct GRATIS ADVIES of een second opinion van onze advocaten?
Bel: 0800 - 220 22 00